YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có đồ thị như hình vẽ bên. Biết rằng \(f\left( x \right)\) là một trong bốn hàm số được đưa ra trong các phương án A, B, C, D dưới đây. Tìm \(f\left( x \right)\).

  • A. \(f\left( x \right) = {e^x}\)
  • B.  \(f\left( x \right) = {x^{\frac{e}{\pi }}}\)
  • C. \(f\left( x \right) = \ln x\)
  • D. \(f\left( x \right) = {\left( {\frac{3}{\pi }} \right)^x}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta thấy đồ thị hàm số đồng biến nên loại D.

  Đồ thị hàm số cắt trục tung tại \(M\left( {0;m} \right)\) với \(m > 0\) nên ta loại B và C vì cả hai hàm số này đều có tập xác định \(D = \left( {0; + \infty } \right).\)

  Vậy A là phương án đúng.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 376

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Mũ và lôgarit

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF