ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  (TSĐH A - 2012 ) Cho các phát biểu sau:

  (a) Chất béo được gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol.

  (b) Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.

  (c) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.

  (d) Tristearin, triolein có công thức lần lượt là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5.

  Số phát biểu đúng là

  • A. 3.
  • B. 2.
  • C. 4.
  • D. 1.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Video hướng dẫn giải chi tiết:
  ADSENSE

Mã câu hỏi: 23684

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Este - Lipit

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON