ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho A là tập hợp khác \(\emptyset \) (\(\emptyset \) là tập hợp rỗng). Xác định mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau.

  • A. \(\emptyset  \in A.\)
  • B. \(A \cap \emptyset  = A.\)
  • C. \(\emptyset  \subset A.\)
  • D. \(A \cup \emptyset  = \emptyset .\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(A,\emptyset \) là hai tập con tầm thường của A 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 65127

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON