AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho 2,64 gam (NH4)2SO4 tác dụng với dung dịch NaOH dư đun nóng thu được một sản phẩm khí. Hấp thụ hoàn toàn lượng khí trên vào dung dịch chứa 3,92 gam H3PO4. Muối thu được là

  • A.

   NH4H2PO4.   

  • B.

   (NH4)2HPO4.

  • C. (NH4)3PO4.   
  • D. NH4H2PO4.và (NH4)2HPO4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  nNH3 = 2n(NH4)2SO4 = 0,02 mol

  nH3PO4 = 0,04 mol

  nNH3 : nH3PO4 = 1 : 2

  ⇒ tạo muối NH4H2PO4

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>