AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chiết suất tuyệt đối của một môi trường là chiết suất tỉ đối của môi trường đó so với: 

  • A. không khí.     
  • B. chân không.        
  • C. chính nó.          
  • D. nước.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>