AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Từ trường đều có các đường sức từ : 

  • A. Luôn có dạng là những đường tròn đồng tâm,cách đều. 
  • B. Thẳng song song và cách đều nhau.
  • C. Khép kín. 
  • D. Có dạng là những đường thẳng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>