AMBIENT
  • Câu hỏi:

    Qua thấu kính phân kỳ. Vật thật đặt trước thấu kính cho ảnh không có đặc điểm nào sau đây? 

    • A. ảnh thật nhỏ hơn vật     
    • B. ảnh nhỏ hơn vật 
    • C. ảnh ảo       
    • D. ảnh cùng chiều vật

    Lời giải tham khảo:

    Đáp án đúng: A

    ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>