AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Về phương diện quang học một lăng kính được đặc trưng bởi: 

  • A. Góc chiết quang A, chiết suất n. 
  • B. Góc tới , góc khúc xạ, góc lệch D.
  • C. Cạnh, đáy, hai mặt bên. 
  • D. Cạnh, đáy, hai mặt bên ,Góc chiết quang A, chiết suất n.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>