AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặt vật AB = 2 cm thẳng góc trục chính thấu kính phân kỳ có tiêu cự f = -12 cm, cách thấu kính một khoảng d = 12 cm thì ta thu được: 

  • A. ảnh thật A'B', cao 2cm         
  • B. ảnh thật A'B', cao 1 cm.
  • C. ảnh ảo A'B', cao 1 cm                   
  • D. ảnh ảo A'B', cao 0,5cm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>