AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Độ lớn của lực Lo - ren - xơ không phụ thuộc vào 

  • A. giá trị của điện tích.        
  • B. độ lớn cảm ứng từ.    
  • C. độ lớn vận tốc của điện tích.                  
  • D. khối lượng của điện tích.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>