YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Câu nào sau đây đúng?

  • A. Số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại thường có từ 4 đến 7.
  • B. Số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử phi kim thường có từ 1 đến 3.
  • C. Trong cùng chu kì, nguyên tử kim loại có bán kính lớn hơn nguyên tử phi kim.
  • D. Trong cùng nhóm, số electron ngoài cùng của các nguyên tử thường khác nhau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 75899

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON