ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Biết thể tích 1 mol của mỗi kim loại Al, Li, K tương ứng là 10cm3 ; 13,2 cm3; 45,35cm3. Có thể tính được khối lượng riêng của mỗi kim loại trên lần lượt là:

  • A. 2,7g/cm3; 1,54g/cm3; 0,86g/cm3
  • B. 2,7g/cm3; 0,86g/cm3; 0,53g/cm3
  • C. 0,53g/cm3; 0,86g/cm3;; 2,7g/cm3
  • D. 2,7g/cm3; 0,53g/cm3; 0,86g/cm3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 75918

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF