YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Các Nghị quyết của Đảng liên quan đến thắng lọi của Cách mạng tháng Tám -1945 là những nghị quyết nào?

  • A. Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ VIII (5/1941).
  • B. Chỉ thị Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta (12/3/1945)
  • C. Nghị quyết Hội nghị toàn quốc của Đảng tại Tân Trào (13/8/1945).
  • D. Tất cả các nghị quyết trên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 23656

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON