AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Biên độ dao động của âm càng lớn khi 

  • A. vật dao động với tần số càng lớn
  • B. vật dao động càng nhanh
  • C. vật dao động càng chậm
  • D. vật dao động càng mạnh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Biên độ dao động của âm càng lớn khi vật dao động càng mạnh

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>