AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Biên độ dao động là gì? 

  • A. là số dao động trong một giây
  • B. Là độ lệch của vật trong một giây
  • C. Là khoảng cách lớn nhất giữa hai vị trí mà vật dao động thực hiện được
  • D. Là độ lệch lớn nhất so với vị trí cân bằng khi vật dao động.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Biên độ dao động là độ lệch lớn nhất so với vị trí cân bằng khi vật dao động.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>