AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Độ to của âm phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây? 

  • A. Tần số dao động                      
  • B. Biên độ dao động
  • C. Thời gian dao động                        
  • D. Tốc độ dao động

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Độ to của âm phụ thuộc vào Biên độ dao động.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>