YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Ảnh của một vật trên phim trong máy ảnh bình thường là:

  • A. Ảnh thật, cùng chiều với vật và nhỏ hơn vật.
  • B. Ảnh ảo, cùng chiều với vật và nhỏ hơn vật.
  • C. Ảnh thật, ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật.
  • D. Ảnh ảo, ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ảnh của một vật trên phim:

  Ảnh của vật trên phim luôn là ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 8025

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF