ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

   Tuyến đường xương sống của cả hệ thống đường bộ nước ta là:  
   

  • A. Quốc lộ 1  
  • B. Đường Hồ Chí Minh  
  • C. Đường 5   
  • D. Câu A và B đúng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

   Tuyến đường xương sống của cả hệ thống đường bộ nước ta là: quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh.

  → Đáp án: D

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 815

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1