YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

   Điốt, Tirixto, Triac, Tranzito, Diac chúng đều giống nhau ở điểm nào ?        

  • A. Số điện cực        
  • B. Nguyên lý làm việc
  • C. Công dụng    
  • D. Vật liệu chế tạo

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 99500

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON