• Câu hỏi:

   Ánh sáng Mặt Trời chiếu vào cây cối có thể gây ra những tác dụng gì?

   

  • A. Tác dụng nhiệt và tác dụng sinh học.    
  • B. Tác dụng nhiệt và tác dụng quang điện.    
  • C. Tác dụng sinh học và tác dụng quang điện.    
  • D. Chỉ gây ra tác dụng nhiệt.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

   Ánh sáng Mặt Trời chiếu vào cây cối có thể gây ra những tác dụng nhiệt và tác dụng sinh học. Vì khi ánh sáng mặt trời chiếu vào cây làm cây Quang hợp hấp thụ khí CO2 thải ra khí O2 

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC