40 bài tập trắc nghiệm về Dao động điều hòa ôn thi THPT QG 2019

45 phút 40 câu 62 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (40 câu):