Lý thuyết Hóa học 9 Chương 1 Các loại hợp chất vô cơ

07/08/2017 1.69 MB 157 lượt xem 6 tải về

Tải về

Lý thuyết trọng tâm Hóa học 9 Chương Các loại hợp chất vô cơ là tài liệu tổng hợp lí thuyết trọng tâm chương Các loại hợp chất vô cơ theo sơ đồ và bảng số liệu rất cô đọng và logic. Mời bạn đọc tham khảo.

ÔN TẬP LÍ THUYẾT HÓA 9 - CHƯƠNG 1

 

 

OXIT

AXIT

BAZƠ

MUỐI

ĐỊNH NGHĨA

Là hợp chất của oxi với 1 nguyên tố khác

Là hợp chất mà phân tử gồm 1 hay nhiều nguyên tử H liên kết với gốc axit

Là hợp chất mà phân tử gồm 1 nguyên tử kim loại liên kết với 1 hay nhiều nhóm OH

Là hợp chất mà phân tử gồm kim loại liên kết với gốc axit.

CTHH

Gọi nguyên tố trong oxit là A hoá trị n. CTHH là:

- A2On nếu n lẻ

- AOn/2 nếu n chẵn

Gọi gốc axit là B có hoá trị n.

CTHH là: HnB

Gọi kim loại là M có hoá trị n

CTHH là: M(OH)n

Gọi kim loại là M, gốc axit là B

CTHH là: MxBy

TÊN GỌI

Tên oxit = Tên nguyên tố + oxit

Lưu ý: Kèm theo hoá trị của kim loại khi kim loại có nhiều hoá trị.

Khi phi kim có nhiều hoá trị thì kèm tiếp đầu ngữ.

- Axit không có oxi: Axit + tên phi kim + hidric

- Axit có ít oxi: Axit + tên phi kim + ơ (rơ)

- Axit có nhiều oxi: Axit + tên phi kim + ic (ric)

Tên bazơ = Tên kim loại + hidroxit

Lưu ý: Kèm theo hoá trị của kim loại khi kim loại có nhiều hoá trị.

Tên muối = tên kim loại + tên gốc axit

Lưu ý: Kèm theo hoá trị của kim loại khi kim loại có nhiều hoá trị.

TCHH

1. Tác dụng với nước

- Oxit axit tác dụng với nước tạo thành dd Axit

- Oxit bazơ tác dụng với nước tạo thành dd Bazơ

2. Oxax + dd Bazơ tạo thành muối và nước

3. Oxbz + dd Axit tạo thành muối và nước

4. Oxax + Oxbz tạo thành muối

1. Làm quỳ tím → đỏ hồng

2. Tác dụng với Bazơ → Muối và nước

3. Tác dụng với oxit bazơ →  muối và nước

4. Tác dụng với kim loại → muối và Hidro

5. Tác dụng với muối → muối mới và axit mới

1. Tác dụng với axit → muối và nước

2. dd Kiềm làm đổi màu chất chỉ thị

- Làm quỳ tím → xanh

- Làm dd phenolphtalein không màu → hồng

3. dd Kiềm tác dụng với oxax → muối và nước

4. dd Kiềm + dd muối → Muối + Bazơ

5. Bazơ không tan bị nhiệt phân → oxit + nước

1. Tác dụng với axit → muối mới + axit mới

2. dd muối + dd Kiềm → muối mới + bazơ mới

3. dd muối + Kim loại → Muối mới + kim loại mới

4. dd muối + dd muối → 2 muối mới

5. Một số muối bị nhiệt phân

Lưu ý

- Oxit lưỡng tính có thể tác dụng với cả dd axit và dd kiềm

- HNO3, H2SO4 đặc có các tính chất riêng

- Bazơ lưỡng tính có thể tác dụng với cả dd axit và dd kiềm

- Muối axit có thể phản ứng như 1 axit

 

Trên đây chỉ trích một phần nội dung trong Lý thuyết trọng tâm Hóa học 9 Chương Các loại hợp chất vô cơ. Để xem toàn bộ nội dung đề kiểm tra các em vui lòng đăng nhập vào trang HOC247.net để tải về máy tính.

Quý Thầy cô cùng các em học sinh quan tâm có thể tham khảo:

Hy vọng bộ đề này giúp các em học sinh lớp 9 ôn tập hiệu quả và có sự khởi đầu tốt đẹp cho cả năm học sắp tới. Chúc các em học tốt!

-- MOD HÓA HỌC247 (tổng hợp)--

 

Tài liệu liên quan