Bài 13: Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu - Tin học 12

10 trắc nghiệm 4 bài tập SGK

Sau khi học xong bài học bài Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu nhằm giúp các em: Biết khái niệm bảo mật và sự tồn tại của các qui định, các điều luật bảo vệ thông tin, biết một số cách thông dụng bảo mật CSDL. Mời các em cùng theo dõi nội dung bài học.

Tóm tắt lý thuyết

1. Chính sách và ý thức:

 • Ở cấp quốc gia, bảo mật phụ thuộc vào sự quan tâm của chính phủ trong việc ban hành các chủ trương, chính sách, điều luật qui định của nhà nước.
 • Người phân tích, thiết kế và người QTCSDL phải có các giải pháp tốt về phần cứng và phần mềm thích hợp.
 • Người dùng phải có ý thức bảo vệ thông tin.

2. Phân quyền truy cập và nhận dạng người dùng

 • Người QTCSDL cần cung cấp:
  • Bảng phân quyền truy cập cho hệ CSDL.
  • Phương tiện cho người dùng hệ QTCSDL nhận biết đúng được họ.
 • Người dùng muốn truy cập vào hệ thống cần khai báo:
  • Tên người dùng.
  • Mật khẩu.
  • Dựa vào hai thông tin này, hệ QTCSDL xác minh để cho phép hoặc từ chối quyền truy cập CSDL.
 • Chú ý:
  • Đối với nhóm người truy cập cao thì cơ chế nhận dạng có thể phức tạp hơn.
  • Hệ QTCSDL cung cấp cho người dùng cách thay đổi mật khẩu, tăng cường khả năng bảo vệ mật khẩu.

3. Mã hóa thông tin và nén dữ liệu

 • Trong chương trình lớp 10 chúng ta đã đề cập đến mã hóa thông tin theo nguyên tắc vòng tròn thay mỗi kí tự bằng một kí tự khác.
 • Mã hóa độ dài là một cách nén dữ liệu.
 • Chú ý: Các bản sao dữ liệu thường được mã hóa và nén bằng các chương trình riêng.

4. Lưu biên bản

 • Ngoài các giải pháp nêu trên, người ta còn tổ chức lưu biên bản hệ thống.
 • Biên bản hệ thống thông tường cho biết:
  • Số lần truy cập vào hệ thống, vào từng thành phần của hệ thống, vào từng yêu cầu tra cứu,…
  • Thông tin về số lần cập nhật cuối cùng: phép cập nhật, người thực hiện, thời điểm cập nhật,…

Lời kết

Để biết được mình đã nắm được nội dung bài học tới đâu, mời các em cùng thử sức mình với các câu hỏi trắc nghiệm ở phần sau và nếu có thắc mắc gì về nội dung bài học các em nhớ đặt câu hỏi ở phần hỏi đáp nhé.

-- Mod Tin Học 12 HỌC247