Hỏi đáp Vật Lý

 • Từ độ cao 180 m, người ta thả rơi một vật nặng không vận tốc ban đầu. Bỏ qua sức cản không khí. Lấy g = 10 m/s2. Xác định:

      a) Độ cao mà ở đó thế năng bằng động năng và tính vận tốc của vật ở độ cao đó.

      b) Vận tốc của vật lúc chạm đất.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Có phương pháp nào giải dạng bài này ko mn. giúp em với, huhuhu

  Hai vật A và B được nối với nhau bằng dây không giãn qua ròng rọc cố định với \({m_A} = 300g;{\rm{ }}{m_B} = {\rm{ }}200g\) . Vật trượt không ma sát trên mặt phẳng nghiêng góc \(\alpha  = {30^o}\) . Lúc đầu A cách mặt đất h=0,5m. Bỏ qua khối lượng của dây nối và ròng rọc.
  a. Xác định vật tốc của vật A và B khi A chạm đất.
  b. Khi A chạm đất vật B tiếp tục chuyển động đi lên trên mặt phẳng nghiêng một quãng đường bằng bao nhiêu.

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Từ độ cao 25 m người ta ném thẳng đứng một vật nặng lên cao với vận tốc ban đầu bằng 20 m/s. Bỏ qua sức cản không khí. Lấy g = 10 m/s2. Tính:

      a) Độ cao cực đại mà vật đạt được.

      b) Độ cao mà ở đó thế năng bằng nữa động năng và vận tốc của vật ở độ cao đó.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Một con lắc đơn có chiều dài l = 1 m. Kéo cho dây làm với đường thẳng đứng một góc a0 = 450 rồi thả tự do. Bỏ qua sức cản không khí. Lấy g = 10 m/s2. Tìm vận tốc của con lắc khi nó đi qua:

      a) Vị trí ứng với góc a = 300.

      b) Vị trí cân bằng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Một vật có khối lượng m = 3 kg được đặt ở một vị trí trong trọng trường và thế năng tại vị trí đó bằng Wt1 = 600 J. Thả tự do cho vật rơi tới mặt đất, tại đó thế năng của vật bằng Wt2 = - 900 J.

      a) Hỏi vật đã rơi từ độ cao nào so với mặt đất?

      b) Xác định vị trí ứng với mức 0 của thế năng đã chọn và tìm vận tốc của vật khi đi qua vị trí này.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bạn nào bít chỉ giùm mình đi

  Một vật được ném lên theo phương thẳng đứng từ một điểm A cách mặt đất một khoảng 4m. Người ta quan sát thấy vật rơi chạm đất với vận tốc có độ lớn bằng 12 m/s. Cho \(g = 10m/{s^2}\) .
  a) Xác định vận tốc của vật khi được ném. Tính độ cao cực đại mà vật có thể đạt được
  b) Nếu vật được ném thẳng đứng xuống dưới vói vận tốc bằng 4m/s thì vận tốc của vật khi chạm đất bằng bao nhiêu?

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hi  mọi người cho mình hỏi cái này với

  Một vật có khối lượng 1 kg đang ở cách mặt đất một khoảng H=20 m. Ở chân đường thẳng đứng đi qua vật có một cái hố sâu h=5 m. Cho \(g = 10{\rm{ }}m/{s^2}\).
  a) Tính thế năng của vật khi chọn gốc thế năng là đáy hố.
  b) Cho vật rơi không vận tốc ban đầu, tìm vận tốc của vật khi chạm đáy hố. Bỏ qua sức cản của không khí.
  c) Với gốc thế năng là mặt đất thì thế năng của vật khi nằm ở đáy hố bằng bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Vật khối lượng m=1kg trượt từ đỉnh của mặt phẳng nghiêng cao 1m, dài 10m, lấy \(g = 9,8m/{s^2}\) ; hệ số ma sát là 0,05
  a. Tính vận tốc của vật tại chân mặt phẳng nghiêng.
  b. Tính quãng đường mà vật đi thêm được cho đến khi dừng hẳn trên mặt phẳng ngang.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mọi người oi giup em bài này với ạ

  Một vật nhỏ có khối lượng m=160 g gắn vào đầu của một lò xo đàn hồi có độ cứng k=100 N/m, khối lượng không đáng kể; đầu kia của của lò xo được giữ cố định. Tất cả nằm trên một mặt ngang không ma sát. Vật được đưa về vị trí mà tại đó lò xo dãn 5 cm. Sau đó vật được thả nhẹ nhàng. Dưới tác dụng của lực đàn hồi, vật bắt đầu chuyển động. Xác định vận tốc của vật khi:
  a) Vật về tới vị trí lò xo không biến dạng.
  b) Vật về tới vị trí lò xo dãn 3 cm.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Một con lắc đơn gồm vật nặng khối lượng m = 1 kg treo vào sợi dây có chiều dài l = 40 cm. Kéo vật đến vị trí dây làm với đường thẳng đứng một góc a0 = 600 rồi thả nhẹ. Bỏ qua sức cản không khí. Lấy g = 10 m/s2. Tìm vận tốc của con lắc và lực căng của sợi dây khi nó đi qua:

      a) Vị trí ứng với góc a = 300.

      b) Vị trí cân bằng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mấy bạn ơi cho mình hỏi chọn đáp án nào bi giờ

  Một vật khối lượng 1,0 kg có thế năng 1,0 J đối với mặt đất. Lấy g = 9,8 m/s2. Khi đó, vật ở độ cao bằng bao nhiêu?

  A. 0,102 m.                                                                        B. 1,0 m.

  C. 9,8 m.                                                                           D. 32 m.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lò xo có độ cứng k = 200 Nm, một đầu cố định đầu kia gắn với vật nhỏ. Khi bị lo xo nén 2 cm thì thế năng đàn hồi của hệ bằng bao nhiêu? Thế năng này có phụ thuộc khối của vật không?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy