Hỏi đáp Vật Lý

 • nếu nguyêntử 0xi bị mất hết electron thì nó trở thành một ion điện tích là A +1,6.10^-19 B -1,6.10^-19  C +12,8.10^-19               D -12,8.10^-19

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • một lò xo treo thẳng đứng, đầu vật treo một vật khối lượng m=0.1kg thì lò xo dài l=22.5cm treo thêm vật khối lượng m2=0.15kg thì lò xo dài l2=26.25cm.lấy g=10m/s. tính độ cứng k và độ dài của lò xo

   

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • một vật dao động điều hòa với biên độ A và chu kì bằng 1s.thời gian ngắn nhất đẻ vật đi từ vị trí có li độ x=0 đến vị trí có li độ x=A căn 2/2 là:

   A.1/16s     B.1/12s       C.1/8s       D.1/6s

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Dùng bếp điện có ghi 200V-1000W được sử dung với hiệu điện thế 198V dùng đểddunn sôi 2l nước nhệt độ ban đầu là 20 C. Biết 10% nhiệt lượng thu vào cuar nước tỏa ra môi trường xung quanh và nhiệt ung rêng ủa nước là 4200J/kg.K.​

  a,cho biết ý ghĩa xố ghi trên bếp điện.

  b,tính diện trở của bếp

  c,tính thời gian đun sổi lượng nước trên.

  đ,Tính tiền điện phải trả nếu sử dụng bếp trên đun sôi 1l nước trong điều kiện không đổi trong 1 tháng(30 ngày). Biết 1kw.h là 2600 đồng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 •  Cho một gương phẳng và vật AB

  a. Phải đặt vật AB như thế nào để ảnh A' B' cùng chiều với vật? (vẽ hình)    

  b. Phải đặt vật như thế nào để ảnh A' B' ngược chiều với vật? (vẽ hình)                                                                                                

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hãy giải thích hiện tượng khi đi trên sàn đá hoa mới lau dễ bị ngã? Cho biết hiện tượng này lực ma sát nào xuất hiện có lợi? Nêu biện pháp trong trường hợp này?

  Giúp mình đi!!!crying

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nêu cách  biểu diễn  của một Véc -Tơ lực

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • khi ghép n nguồn điện nối tiếp, mỗi nguồn suất điện động E và điện trở  trong r thì suất điện động và điện trở trong bộ nguồn là

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • một bàn là điện sử dụng liên tục trong 4h ở hiệu điện thế 220V thì số chỉ của công tơ điện tăng thêm 3 số. Tính lượng điện năng bàn là đã sử dụng, công suất của bàn là và cường độ dòng điện chạy qua bàn là

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Dùng một lực kế để do trọng lượng của một vật , thấy lực kế chỉ giá trị P1=9N.sau đó nhúng vật ngập trong dầu thì lực kế chỉ giá trị P2=8,2N

  a)tính độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét mà dầu tác dung lên vật .

  b)tính thể tích của vật . biết trong lượng riêng của dầu là d =8000N/m3

  c) tìm trọng lượng của phần dầu bị vật chiếm chỗ.

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Một thợ lặn lặn sâu xuống đáy biển

  a) Tính áp suất do nước biển gây ra ở các độ sâu 30m ,40m

  b) Cửa chiếu sáng của áo lặn có diện tích o,018m2. tính áp lực của nước biển tác dụng lên phần diện tích này khi thợ lặn ở độ sâu 40m.biết trọng lượng riêng trung bình của nước biển lá 10300N/m2

   

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Một con lắc lò xo nằm ngang có chiều dài tự nhiên của lò xo là l0 = 30 cm, độ cứng k = 100 
  N/m, đang dao động điều hoà với năng lượng W = 8*10-2 J . Chiều dài cực đại của lò xo trong quá trình dao động là

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy