Hỏi đáp Vật Lý

 • Một bình được nạp khí ở 57 0C dưới áp suất 280 kPa. Sau đó bình di chuyển đến một nơi có nhiệt độ 87 0C. Tính độ tăng áp suất của khí trong bình.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Người ta bơm không khí áp suất 1 atm, vào bình có dung tích 10 lít. Tính áp suất khí trong bình sau 50 lần bơm. Biết mỗi lần bơm, bơm được 250 cm3 không khí. Trước khi bơm đã có không khí 1 atm trong bình và trong khi bơm nhiệt độ không khí không đổi.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Một quả bóng bay chứa khí hyđrô buổi sáng ở nhiệt độ 20 0C có thể tích 2500 cm3. Tính thể tích của quả bóng này vào buổi trưa có nhiệt độ 35 0C. Coi áp suất khí quyển trong ngày không đổi.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Một khẩu súng đồ chơi có một lò xo dài 10 cm, lúc bị nén chỉ còn dài 4 cm thì có thể bắn thẳng đứng một viên đạn có khối lượng 30 g lên cao 6 m. Tìm độ cứng của lò xo.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nén khí đẵng nhiệt từ thể tích 9 lít đến thể tích 6 lít thì thấy áp suất tăng lên một lượng \Deltap = 40 kPa. Tính áp suất ban đầu của khí.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Một lượng không khí bị giam trong quả cầu đàn hồi có thể tích  2,5 lít ở nhiệt độ 20 0C và áp suất 99,75 kPa. Khi nhúng quả cầu vào trong nước có nhiệt độ 5 0C thì áp suất của không khí trong đó là 2.105 Pa. Hỏi thể tích của quả cầu giảm đi bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Một vật nhỏ có khối lượng m = 160 g gắn vào đầu của một lò xo đàn hồi có độ cứng k = 100 N/m, khối lượng không đáng kể; đầu kia của của lò xo được giữ cố định. Tất cả nằm trên một mặt ngang không ma sát. Vật được đưa về vị trí mà tại đó lò xo dãn 5 cm. Sau đó vật được thả nhẹ nhàng. Dưới tác dụng của lực đàn hồi, vật bắt đầu chuyển động. Xác định vận tốc của vật khi:

      a) Vật về tới vị trí lò xo không biến dạng.

      b) Vật về tới vị trí lò xo dãn 3 cm.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trong xi lanh của một động cơ đốt trong có 2,2 dm3 hỗn hợp khí dưới áp suất 1 atm và nhiệt độ 67 0C. Pit-tông nén xuống làm cho thể tích của hỗn hợp khí còn 0,36 dm3 và áp suất suất tăng lên tới 14,2 atm. Tính nhiệt độ của hỗn hợp khí nén.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Một quả cầu có khối lượng m = 100 g treo vào lò xo có độ cứng k = 100 N/m. Lấy g = 10 m/s2.

       a) Tính độ dãn của lò xo khi quả cầu ở vị trí cân bằng.

       b) Kéo quả cầu theo phương thẳng đứng xuống phía dưới cách vị trí cân bằng một khoảng x = 2 cm rồi thả không vận tốc đầu. Tính vận tốc của quả cầu khi nó đi qua vị trí cân bằng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • giúp mình trả lời câu hỏi này với:Tính khối lượng riêng của sỏi SGK trang 39 vật lí 6 laugh

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lực hấp dẫn

  Tính gia tốc rơi tự do ở độ cao 3200m và ở độ cao 3200km so với mặt đất. Biết bán kính của trái đất là 6400km và gia tốc rơi tự do là 9.8m/s

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đặt điện áp u=Ucos(2.\pi.ft) vào 2 đầu đoạn mạch AB gồm đoạn AM mắc nối tiếp với đoạn MB.Đoạn AM gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C,đoạn MB chỉ có cuộn cảm thuaanfcos độ tự cảm L.Biết L>R2C. Khi f=60 hz hoặc f= 90 hz thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch có cùng giá trị. Khi f=30 hz và f=120 hz thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện có cùng giá trị. khi f= f1 thì điện áp đoạn MB lệch pha 1 góc 1350 so với điện áp 2 đầu đoạn AM. Giá trị của f1 bằng.

  A. 60 hz                              B.80 hz                                   C.50 hz                                 D.120 hz 

  Theo dõi (0) 9 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy