Tính chất ảnh tạo bởi gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm có gì giống và khác nhau?

Tính chất ảnh tạo bởi gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm có gì giống và khác nhau?

bởi Nguyễn Hữu Thi ngày 25/12/2017

Tính chất ảnh tạo bởi gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm có gì giống và khác nhau?

Theo dõi (0)

Câu trả lời (0)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan