Tính chất ảnh tạo bởi gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm có gì giống và khác nhau?

Tính chất ảnh tạo bởi gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm có gì giống và khác nhau?

bởi Nguyễn Hữu Thi ngày 25/12/2017

Tính chất ảnh tạo bởi gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm có gì giống và khác nhau?

Theo dõi (0)

Câu trả lời (2)

 • * Giống nhau: đều là ảnh ảo

  * Khác nhau: Ảnh ảo tạo bởi gương phẳng bằng vật

                      Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lồi nhỏ hơn vật

                      Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm lớn hơn vật

  - Ngoài ra gương cầu lõm còn có cả ảnh thật

  bởi Đinh Nguyệt Hà ngày 30/01/2018
  Like (0)
 • * Giống nhau: đều là ảnh ảo

  * Khác nhau: Ảnh ảo tạo bởi gương phẳng bằng vật

                      Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lồi nhỏ hơn vật

                      Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm lớn hơn vật

  - Ngoài ra gương cầu lõm còn có cả ảnh thật

  bởi Đinh Nguyệt Hà ngày 30/01/2018
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan