Hỏi đáp Toán Học

 • Toán Hình 9

  bởi Nguyễn Quỳnh Anh ngày 21/11/2017

  Giúp em với ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đại Số 9 -

  bởi Nguyễn Quỳnh Anh ngày 20/11/2017

  Cho x > 0. Tìm GTNN của A = (2(x^2)-6x+5)/(2x)

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Toán Hình 9

  bởi Nguyễn Quỳnh Anh ngày 20/11/2017

  Giúp e với ạ

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tìm 3 số a,b,c biết chúng tỉ lệ nghịch vs 1 phần 2, 2 phần 3, 3 phần 4 và a-2b= -3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • giúp mình câu này với!!!dùng tính đơn điệu hàm số mà mãi không ra

  Theo dõi (2) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • toán học lớp 2

  bởi Đến Trang ngày 20/11/2017

  Tổng của hai số lớn hơn số hạng thứ nhất là 7 đơn vị. hỏi số hạng thứ hai là bao nhiêu?

  Theo dõi (1) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cần giải đáp

  bởi nguyễn trà ngày 18/11/2017

  Một khối trụ có thể tích là 2/pi cm^3. Cắt hình trụ này theo đường sinh rồi trải ra trên một mặt phẳng thu được một hình vuông.Diện tích hình vuông này là:

  A.4

  B.2

  C.4pi

  D2pi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 •  bạn hoa đi từ nhà ở vị trí A đến trường học ở vị trí C phải đi qua cầu từ A đến b rồi từ B tới trường.Trận lũ lụt vừa qua làm cây cầu bị ngập nước, do đó bạn Hoa phải đi bằng thuyền từ nhà đến một vị trí D nào đó ở trên đoaạn BC với vận tốc 4km/h sau đó đi với vận tốc 5km/h đến C. Biết độ dài B=3km, BC=5km. Hỏi muộn nhất mấy giờ bạn hoa phải xuất phát từ nhà để có mặt ở trường lúc 7h30p sáng kịp vào học.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • giup nhanh nha

  bởi Nguyễn Toàn ngày 17/11/2017

  1. CMR
  • a) với mọi n thuộc N thì 60n+45 chia hết cho 15 nhưng ko chia hết cho 30
  • b) không có số tự nhiên nào ÷15 dư 6 và ÷ 9 dư 1
  • c)1005a+2100b chia hết cho 15
  • d) A=n2+n+1 ko chia hết cho 2 và 5 với mọi n thuộc N
  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • toán mẹo lop 5

  bởi nguyen huyen trân ngày 17/11/2017

  nhân ngày 20-11 .hcj sinh tặng hoa cô giáo .mỗi cô giáo được tặng mỗi bó hoa . cô giao khối lớp 5 nhan tat ca 4 bo hoa . co giao khoi lop4 nhan duoc so bo hoa bang mot nua tong so bo hoa cua co giao khoi lop 5 va lop3 . co giao khoi lop 3 nhan duoc so bo hoa bang mot nua tong so bo hoa cua co  giao lop 5 3 va4 . hoi moi khoi co bao nhieu co giao >?

  ^_^ nhớ trình bày bài giải !

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • 4^{x}-2(m-1)2^{x}+3m-4

  Tìm m để hàm số thỏa mãn x1+x2=3

   

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Toán (số học) lớp 6

  bởi Hà Thủy ngày 16/11/2017

  Tìm n thuộc N để:

  (3n + 7) chia hết cho n

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy