chung minh lim

chung minh lim

bởi Nguyễn Ly ngày 10/01/2018

Chứng minh lim 2n-3/3n+7=2/3

 

Theo dõi (1)

Câu trả lời (1)

  • lim 2n-3/3n+7 = lim (2-3/n)/(3+7/n) = lim 2/3 

    Do lim 3/n=0 và lim 7/n=0

    bởi Trung Nguyễn ngày 17/01/2018
    Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan