Nguyễn Ly's Profile

Nguyễn Ly

Nguyễn Ly

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (3)

 • Nguyễn Ly đã đặt câu hỏi: chung minh lim Cách đây 3 tháng

  Chứng minh lim 2n-3/3n+7=2/3

   

 • Nguyễn Ly đã đặt câu hỏi: chung minh lim Cách đây 3 tháng

  Chứng minh lim 2n-3/3n+7=2/3

   

 • Nguyễn Ly đã đặt câu hỏi: chung minh lim Cách đây 3 tháng

  Chứng minh lim 2n-3/3n+7=2/3