Tập hợp con

Tập hợp con

bởi dang nhat ngày 13/08/2017

Cho hai tập hợp A và B, tổng số phần tử của hai tập hợp A và B là 15, tập hợp A nhiều hơn tập hợp B 9 phần tử. Gọi C là tổng số tập con của A và B, biết  \(x \in A:x\notin B\) . Tìm C

Theo dõi (0)

Câu trả lời (0)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan

 • Cho 5cm^3 CxHy ở thể khí với 30cm^3 O2 lấy dư vào khí nhiên kế .Sau khi bật tia lữa điện và làm lạnh, trong khí nhiên kế còn 20cm^3 mà 15cm^3 bị hấp thụ bởi KOH .Phần còn lại bị hấp thu bởi photpho.Lập công thức của hidrocacbon

  (mình yếu hóa lăm mong các bạn trả lời nahnh giùm mình nha ,gấp lm ạ!)

 • Có 2 con đường a1 , a2 đi từ A đến B và có 3 con đường b1 , b2 , b3 đi từ B đến C. a1b1 là một trong các con đường đi từ A đến C qua B. Viết tập hợp các con đường đi từ A đến C qua B.

 • BÀi 1:Viết các tập hợp sau dưới dạng liệt kê các phần tử rồi tính tổng các phần tử của tập hợp đó

  a.\(A = {\rm{\{ }}x \in N/12 < x < 106\), x chia hết cho 2}

  1. b.B={x ∈ Z / -10 ≤  11}

  2. c.C={x ∈ Z / |x| ≤ 100}

 • Bạn nào rảnh làm chung bài này với mình nha!

  Cho tập hợp \(A = \left\{ {x \in N*|x \le 3} \right\};\,\,\,B = \left\{ {x \in N|2 < x < 7} \right\}\)

  a) Hãy viết tập hợp A, B dưới dạng liệt kê

  b) Tập hợp A có bao nhiêu tập con? Đó là những tập hợp nào

  c) Tính \(C = A \cup B;\,\,C = A \cup B\)

 • Help meeee!

  Cho tập hợp A có n phần tử. Hỏi A có bao nhiêu tập hợp con??

   

 • Tập hợp con

  bởi dang nhat ngày 13/08/2017 |   1 Trả lời

  Cho hai tập hợp A và B, tổng số phần tử của hai tập hợp A và B là 15, tập hợp A nhiều hơn tập hợp B 9 phần tử. Gọi C là tổng số tập con của A và B, biết \(x\in A:x\notin B\) . Tìm C