Hỏi đáp Tiếng Anh

 • Cách sử dụng word form

  bởi luu hang ngày 13/05/2017

  em không biết khi nào thì dùng danh, tính, trạng và dấu hiệu của nó

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Circle the letter A, B, C or D to indicate the sentences that best combines each pair of sentences in the following questions.

  Mike graduated with a good degree. However, he joined the ranks of the unemployed. 

  A. Mike joined the ranks of the unemployed because he graduated with a good degree.

  B. If Mike graduated with a good degree, he would join the ranks of the unemployed.

  C. Although Mike graduated with a good degree, he joined the ranks of the unemployed.

  D. That Mike graduated with a good degree helped him join the ranks of the unemployed.

  Giải giúp em câu này với các Anh chị, Em cảm ơn nhìều ạ!

  Theo dõi (0) 12 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Có ai giúp em được câu này không ạ! Em hơi bị rối Tiếng Anh

  Circle the letter A, B, C or D to indicate the sentences that is closest in meaning to each of sentences in the following questions. 

  It seems that no one predicted the correct result. 

  A. No one seems to has predicted the correct result.

  B. No one seem to have predicted the correct result.

  C. No one seems have predicted the correct result.

  D. No one seems to have predicted the correct result.

  Theo dõi (0) 7 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy