Hỏi đáp Sinh Học


 • A. Gen điều hòa, gen khởi động, vùng chỉ huy.
  B. Gen điều hòa, nhóm gen cấu trúc, vùng chỉ huy.
  C. Vùng khởi động, nhóm gen cấu trúc, vùng chỉ huy.
  D. Gen điều hòa,vùng khởi động, vùng chỉ huy.

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • tính số NST

  bởi Anh Mai ngày 28/10/2017

  một tế bào sinh dục đực sơ khai của một cá thể đực qua các giai đoạn phát triển từ vùng sinh sản đến vùng chín đòi hỏi môi trường cung cấp 240 NST đơn. Số NST đơn có trong một giao tử được tạo ra ở vùng chín gấp đôi số tế bào tham gia vào đợt phân bào cuối cùng tại vùng sinh sản

  a. tính số NST đơn mà môi trường nội bào cung cấp cho mỗi giai đoạn phát triển của tb sinh dục trên

  b. cá thể trên có thể tạo ra bao nhiêu giao tử nếu trong quá trình giảm phân tạo giao tử có 2 cặp NST trao đổi chéo tại 1 điểm, 1 cặp NST có trao đổi chéo tại 2 điểm không cùng lúc và 1 cặp NST không phân li trong giảm phân 1 . biết tất cả các cặp NST đều mang các cặp gen dị hợp

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đột biến gen

  bởi Anh Mai ngày 28/10/2017

  cho phép lai: AaBB X AaBb. Nếu trong quá trình giảm phân của cơ thể đực có 10% số tb cặp NST mang cặp gen Aa k phan li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường ; của cơ thể cái có 20% số tb có cặp NSTmang gen BB k phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường 

  a, quá trình thụ tinh sẽ tạo ra tối đa bao nhiêu kiểu gen đột biến 

  b, ở đời con, loại hợp tử đột biến chiếm tỉ lệ bao nhiêu 

  c, ở đời con loại hợp tử thể ba chiếm tỉ lệ bao nhiêu 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ở người, gen A nằm trên NST thường quy định thuận tay phải trội hoàn toàn so với alen a quy định thuận tay trái. Trong một quần thể đang cân bằng di truyền có 36% số người mang gen thuận tay trái. 

  a, xác định CTDT của quần thể.

  b, một cặp vợ chồng thuộc quần thể này, trong đó người vợ thuận tay trái còn người chồng thuận tay phải. Xác suất để đưa con đầu lòng của họ thuận tay phải là bao nhiêu? 

  c, một cặp vợ chồng thuộc quần thể này, đều thuận tay phải, họ dự định sinh 3 đứa con, xác suất để có ít nhất một đứa thuận tay phải là bao nhiêu ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Vấn đền môn sinh

  bởi Trần Lượng ngày 28/10/2017

  gen chi phốibđến sự hình thành nhiều tính trạng được gọi là gì

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tần số hoán vị gen

  bởi Anh Mai ngày 27/10/2017

  Một loài động vật, biết rằng tính trạng màu thân và màu mắt do một cặp gen quy định. Cho con đực TĐ-MT t.c lai với con cái TX-MĐ t.c đc F1 đồng loạt TX-MĐ. Cho F1 giao phối với nhau, đời F2 có 50% con cái TX-MĐ; 20% con đực TX-MĐ; 20% con đực TĐ-MT; 5% con đực TX- MT; 5% con đực TĐ-MĐ. Tính tần số hoán vị gen.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • giải nhanh giúp em

  bởi VÂN anh ngày 27/10/2017

  vì sao nước bọt có vị đắng khi bị sốt ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hãy giải thích vì sao theo ý hiểu của mình và những kiến thức mình học được ở trường.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Gen A có 1500 nucleotid và 1900 hydro hỏi số nucleotid các loại trong Gen A là bao nhiêu?

  A. A=T=300; G=C=450

  B. A=T=450; G=C=300

  C. A=T=350; G=C=400

  D. A=T=400; G=C=350

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • a) NST thường và NST giới tính X

  b) NST giới tính Y và NST thường

  c) NST thường

  d) NST giới tính X

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hÌNH VẼ nst thời ì giảm phân 2

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ở ruồi giấm, cho P: AB/ab x AB/ab. Xác định tỉ lệ kiểu hình mang một tính trội ở đời con khi tần số hoán vị gen chỉ xảy ra ở con cái là 40% 

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy