Hỏi đáp Sinh Học

 • giải hộ e với ạ

  bởi Nguyen Ngoc Mai ngày 14/12/2017

  câu 1: so sánh hô hấp ở tế bào nhân sơ với quá trình hô hấp ở tế bào nhân thực ?

  câu 2: so sánh quá trình quang hợp của tế bào nhân sơ với quá trình hô hấp ở tế bào nhân thực?

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Sinh học 10

  bởi Vương Hằng ngày 13/12/2017

  Vì sao mỗi loại enzim thường chỉ xúc tác cho một loại cơ chất nhất định?

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Sinh học 10

  bởi Vương Hằng ngày 13/12/2017

  Tại sao nói enzim có tính chuyên hóa cao?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • khoa hoc tu nhien

  bởi Đinh Nguyệt Hà ngày 10/12/2017

  Mô tả hệ tiêu hoá của châu chấu

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Sinh Học 12

  bởi Vũ Hiền ngày 10/12/2017

  Cho phép lai
  1) P: AAaa (cao) x AAaa (cao)
  2) P: AAaa (cao) x aaaa (thấp)
  Xác định tỉ lệ kiểu hình ở F1 của 2 phép lai trên
  Biết alen A quy định cây cao trội hoàn toàn với alen a cây thấp

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • sinh học lớp 6

  bởi Truong Le Duy ngày 10/12/2017

  Nêu cấu tạo tế bào thực vật ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • vì sao nói cá chép ăn tap?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Vấn đề về NST

  bởi Nguyễn Anh Đức ngày 10/12/2017

  Trong tế bào sinh dưỡng ở người thể 2N-1 có NST là gì?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • tính chất biểu hiện của đột biến gen là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • kết quả ,nx và giải thích của bải thực hành 

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • đáp án sinh học

  bởi ngày 08/12/2017

  mong đội mod xem lại đáp án bài tập số 6 sinh học 12 bài 1 với ạ đối chiếu với đáp án cũng câu hỏi như vậy thì có sự khác nhau ạ

  • Vai trò của enzim ADN polimeraza trong quá trình nhân đôi ADN là:

   • A. Tháo xắn phân tử ADN.
   • B. Bẻ gãy liên kết hidro giữa 2 mạch ADN.
   • C. Lắp ráp các nucleotit tự do theo nguyên tắc bổ sung với mỗi mạch khuôn của ADN.
   • D. Cả A, B và C.

   Trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án: 

   Đáp án đúng: C

   Tháo xoắn ADN có enzim giraza.
   Bẽ gãy liên kết hidro có enzim helicaza.
   ADN pol lắp rắp các nucleotit tự do bổ sung vào với các nucleotit trong mạch khuôn của phân tử ADN theo nguyên tắc bổ sung → mạch mới được tổng hợp.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • sinh học 10

  bởi Đào Thị Hồng Vân ngày 08/12/2017

  trong tế bào , bào quan không có màng bao bọc là :

  A.lizoxom                       b.peroxixom

  c.glioxixom                     d.riboxom    

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy