Sự phân hóa của cá nước mặn, cá nước lợ, cá nước ngọt là do ảnh hưởng của cơ chế :

Sự phân hóa của cá nước mặn, cá nước lợ, cá nước ngọt là do ảnh hưởng của cơ chế :

bởi Mì Mì ngày 28/12/2017

A. Cách li di truyền B. cách li sinh sản C. cách li địa lí D. Cách li sinh thái

Theo dõi (0)

Câu trả lời (0)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan