Hỏi đáp Hóa Học

 • hóa học thptqg

  cho m gam hh X gồm fe fe2o3 fe(no3)3 tan hết trong 320 ml dug dịch khso4 1M. sau phản ứng thu được dung dịch Y chứa 59,04 gam muối trung hòa và 896ml NO (sản phẩm khử duy nhất). Y phản ứng vừa đủ với 0,44 mol NaOH . biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn . Phần trăm khối lượng của Fe(NO3)3 trong X có giá trị gần nhất

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • 6g este + dd NaOH 1M

  bởi Thiện Tâm ngày 18/10/2017

  Cho em hỏi bài này giải như thế nào ạ!

  Cho 6g este của một axit cacbonxylic no đơn chức và ancol no đơn chức phản ứng hết với 100ml dunng dịch NaOH 1M. Tên gọi của este đó là:

  A.etyl axetat           B.metyl fomat       C.metyl axetat         D.propyl fomiat

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Dung dịch X chứa 0,2 mol Ca2+; 0,08 mol Cl- ; z mol HCO3- và t mol NO3-. Cô cạn X rồi nung đến khối lượng không đổi, thu được 16,44 gam chất rắn Y. Nếu thêm t mol HNO3 vào X rồi đun dung dịch đến cạn thì thu được muối khan có khối lượng là

  A. 20,60 gam.                  B. 30,52 gam.                  C. 25,56 gam.                  D. 19,48 gam.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hóa học vô cơ

  bởi Trần Thúy Hiền ngày 16/10/2017

  Cho 29 gam hỗn hợp gồm Al, Cu, Ag tác dụng vừa đủ với 950 ml dung dịch HNO3 a M, thu được dung dịch chứa 98,2 gam muối và 5,6 lít hỗn hợp khí X (đkc) gồm NO và N2O. Tỉ khối của X so với H2 là 16,4. Gía trị của a là?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho m gam NaOH vào dung dịch chứa 0,04 mol H3PO4, sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y. cô cạn dung dịch Y thu được 1,22m gam chất rắn khan. Giá trị m gần nhất với:

  A. 8,1.                      B. 4,2.                       C. 6,0.                                D. 2,1.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trong nước, hiđro tồn tại hai đồng vị 1H và 2H. Biết nguyên tử khối trung bình của hiđro là 1,008; của oxi là 16. Số nguyên tử đồng vị của 2H có trong 1 ml nước nguyên chất (d = 1 gam/ml) là bao nhiêu ?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Help me....

  Một hợp chất được tạo thành từ các ion M+ và X22-. Trong phân tử của M2X2 có tổng số hạt proton, nơtron và electron là 164. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 52. Số khối của M lớn hơn số khối của X là 23 đơn vị. Tổng số hạt electron trong M+ nhiều hơn trong X22- là 7 hạt. Xác định các nguyên tố M, X và viết công thức của phân tử M2X2.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ai bít chỉ em vs ạ..

  Nguyên tử của nguyên tố X có tổng các hạt cơ bản là 180 hạt, trong đó các hạt mang điện nhiều hơn các hạt không mang điện là 32 hạt. Tính số khối của nguyên tử X.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài này làm sao đây bạn. Cho mỗi tổng hạt thế này... hic

  Tổng số hạt proton, electron, nơtron trong nguyên tử nguyên tố X là 10. Xác định tên nguyên tố X.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thầy/ cô cho em hỏi bài tập này với ạ.

  Trong tự nhiên kali có hai đồng vị  \(_{19}^{39}K\) và \({}_{19}^{41}K\). Tính thành phần phần trăm về khối lượng của \(_{19}^{39}K\)  có trong KClO4 (Cho O = 16; Cl = 35,5; K = 39,13).

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mong mn giúp mình câu này vs. nhé laughlaugh

  Một hợp chất có công thức là MAx, trong đó M chiếm 46,67% về khối lượng. M là kim loại, A là phi kim ở chu kì 3. Trong hạt nhân của M có n - p = 4, trong hạt nhân của A có n’ = p’. Tổng số proton trong MAx là 58. Xác định công thức của MAx

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • tại sao khi ban đầu điện phân tạo ra H2SO4 nhưng H+ tính oxh mạnh hơn zn2+ tại sao zn2+ vẫn tiếp tục bị điện phân

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy