Hỏi đáp Hóa Học Lớp 12

 • hóa học lớp 12

  bởi dư phương thảo ngày 16/01/2018

  cho một luồng khí co đi qua ống sứ đựng m gam fe203 nung nóng thì thu được 6.72 gam hỗn hợp a gồm bốn chất rắn khác nhau.hòa tan a trong hno3 thì thu được 0,448 lit khí b duy nhất có tỉ khối hơi so với h2 là 15(sp khủ duy nhất)

  a,giá trị m là?

  b,khối lượng hno3 tham gia phản ừng là?

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Kcl-> hcl cần hỏi

  bởi Nguyễn Hứu ngày 14/01/2018

  ra ba sản phẩm đó

  KCl + ? -> HCl +? +?

   

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho 0,15 mol amino axit X co mot nhom NH2 tac dung voi 100ml dd HCL thu dc dd Y . Cho phan ung vua du voi 400ml dd NAOH 1M thu dc dd Z co chua 32,4 gam muoi . Cong thuc X la

   

   

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đốt cháy hoàn toàn 7,44 gam hỗn hợp gồm hai este đơn chức, mạch hở tạo bởi cùng một ancol và hai axit cacboxylic không no (có 1 nối đôi C=C) kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 36 gam kết tủa và dung dịch X. Khối lượng X so với khối lượng dung dịch Ca(OH)2 ban đầu được thay đổi như thế nào?

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho 10kg Glucozo chứa 10% tạp chất lên men thành etanol. Trong quá trình chế biến ancol bị hao hụt 5%. Thể tích  ancol etylic thu được là (D của etanol = 0,8g/ml):

  A. 5,75 lit                     B. 5,4625                                     C. 0,2875                                D. 5.56

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • giúp e với

  bởi Thằng Ngốc ngày 18/12/2017

  K2Cr2O7 + HCl(loãng) ra gì vậy ạ?

   

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Giai giúp em bài tập này

  bởi Ta Nhi ngày 11/12/2017

  Cho m gam bột sắt vào dd chứa 0,2 mol Cu(NO3)2 va 0,2 mol H2SO4 loãng , thấy thoát ra khí NO (dktc) va sau phản ứng thu được 6,4 gam kết tủa (giả thiết NO là san phẩm khử duy nhất của NO3-). Gia tri cua m la 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • GIẢI GIÚP MÌNH VỚI Ạ

  bởi Ri Ta ngày 10/12/2017

  ĐỀ THI HÓA 12 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • m.n cho  minh hoi tai sao khi cho 27g Glucozo tac dung voi AgNO3 sau phan ung thu dc 32,4g Ag ma khoi luong dd sau phan ung lai la giam 5,4 ma  phai la tang 5,4 k a??

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • vẫn còn phê

  bởi Ninh Tuấn Đạt ngày 07/12/2017

  Sở Nam Định ra đề thi vừa dài vừa khó. Suýt giống kiểu 3đ khó vậy.sad

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mn giúp e với

  bởi Vũ Thị Việt Trinh ngày 07/12/2017

  Cho m gam Ba vào nước thì giải phóng 4,48 lít khí H2. Tính m. Mọi ng giúp m với

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Este X có tỉ khối hơi so với He bằng 21,5.Cho 17,2g X tác dụng với dd NaOH dư, thu được dd chứa muối 16,4g muối. Công thức của X là

  A.C2H3COOCH3

  B.CH3COOC2H3

  C.HCOOC3H5

  D.CH3COOC2H5

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy