Hỏi đáp Hóa Học Lớp 12

 • ad cho em hỏi có file chứa nghững bài tập trắc nghiệm theo chyên đề ở mục trắc nghiệm để in ra không ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hòa tan hỗn hợp rắn (gồm Zn, FeCO3, Ag) bằng dd HNO3 (loãng, dư) thu được hỗn hợp khí A gồm 2 khí không màu có tỉ khối so với hiđro là 19,2 và dung dịch B. Cho B phản ứng với dung dịch NaOH dư, lọc kết tủa tạo thành và nung đến khối lượng không đổi được 2,82 gam chất rắn. Biết rằng mỗi chất trong hỗn hợp chỉ khử HNO3 tạo thành một chất.

  1.  Lập luận để tìm khí đã cho.

  2. Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu (biết trong hỗn hợp số mol Zn = số mol FeCO3).

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Giúp em với

  bởi Nguyễn Trung ngày 09/11/2017

  Phát biểu không đúng là?

  a. Khi cho axit glutamic tác dụng với NaOH theo tỉ lệ 1:1 thu được 2 loại muối

  b. Dung dịch axit glutamic làm đổi màu quỳ tím sang đỏ

  c. Ở trạng thái rắn, dạng tồn tại glyxin là dạng lưỡng cực

  d. Tất cả các aminoaxit đều là các chất rắn kết tinh, tan trong nước và có vị ngọt

  Em cám ơn!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tơ tằm, len đều là các poliamit đúng hay sai ạ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 •  Đốt cháy hoàn toàn 4,68g hỗn hợp gồm Mg và Al trong O2 dùng dư thu được m gam hỗn hợp rắn gồm 2 oxt X.Hòa tan hoàn toàn m gam rắn X cần dùng 300ml dung dịch h2so4 0,8M.Tìm giá trị của m

   

  Cho 12 gam hỗn hợp Na và Al vào nước dư thu được 5,375l khí H2 (đkc) và còn ại m gam rắn không ta. tìm giá trị của m?

   

  Theo dõi (0) 8 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho 13,35 gam hổn hợp X gồm H2NCH2COOH và CH3CH(NH2)COOH tác dụng với V mL đúng dịch NaOH 1M thu được dung dịch Y. Biết dung dịch Y tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCL 2M . Giá trị của V là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hóa học lớp 12

  bởi dư phương thảo ngày 28/10/2017

  este X được điều chế từ aminoaxit và rượu ancol etylic. đốt cháy hoàn toàn 10.3 gam X thu đc 17,6 gam khí co2 8,1 gam nước và 1,12 khí nito(đktc)công thức cấu tạo thu gọn của X là??

  Theo dõi (1) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoá học 12

  bởi Phan-n Ngọc-C ngày 26/10/2017

  phân tử khố của saccarozo là bao nhiêu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Giải giúp với

  bởi Phan Vân ngày 25/10/2017

  XÀ phòng hoá hoà toàn m gam một este no đơn chức, mạch hở E bằng 13g đd KOH 28%. Cô cạn hỗn hợp sau pứ thu được 12.36g chất lỏng X và 5.04g chất rắn khan Y . Cho X tác dụng với Na dư, thu đc 6.348l khí H2(đktc). Phần trăm khối lượng muối trong Y có giá trị gần nhất 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • bài tập este

  bởi Tố Như ngày 24/10/2017

  Cho 2,96 gam este đơn chức X phản ứng vừa hết với 20 ml dung dịch NaOH 2M thu được 2 chất Z và T. Đốt cháy m gam T thu được 0,44 gam CO2 và 0,36 gam H2O. Chất X là

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 •  cho m gam mot hop chat huu co x chi chua mot loai nhom chuc vao 1lit dd NaOH 0,5M sau pu phai dung 0,5 lit dd HCL 0,4M de trung hoa lg NaOH du sau do chung cat can than thu dc 2,24lit 1ancol va 34,9 g chat ran khan chat x la

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • 6g este + dd NaOH 1M

  bởi Thiện Tâm ngày 18/10/2017

  Cho em hỏi bài này giải như thế nào ạ!

  Cho 6g este của một axit cacbonxylic no đơn chức và ancol no đơn chức phản ứng hết với 100ml dunng dịch NaOH 1M. Tên gọi của este đó là:

  A.etyl axetat           B.metyl fomat       C.metyl axetat         D.propyl fomiat

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy