Giải giúp mình với

Giải giúp mình với

bởi Tran Thi Hoa Hoa ngày 11/01/2018

Cho 0,15 mol amino axit X co mot nhom NH2 tac dung voi 100ml dd HCL thu dc dd Y . Cho phan ung vua du voi 400ml dd NAOH 1M thu dc dd Z co chua 32,4 gam muoi . Cong thuc X la

 

 

Theo dõi (0)

Câu trả lời (0)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan

 • cho một luồng khí co đi qua ống sứ đựng m gam fe203 nung nóng thì thu được 6.72 gam hỗn hợp a gồm bốn chất rắn khác nhau.hòa tan a trong hno3 thì thu được 0,448 lit khí b duy nhất có tỉ khối hơi so với h2 là 15(sp khủ duy nhất)

  a,giá trị m là?

  b,khối lượng hno3 tham gia phản ừng là?

 • ra ba sản phẩm đó

  KCl + ? -> HCl +? +?

   

   

 • Đốt cháy hoàn toàn 7,44 gam hỗn hợp gồm hai este đơn chức, mạch hở tạo bởi cùng một ancol và hai axit cacboxylic không no (có 1 nối đôi C=C) kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 36 gam kết tủa và dung dịch X. Khối lượng X so với khối lượng dung dịch Ca(OH)2 ban đầu được thay đổi như thế nào?

 • Cho 10kg Glucozo chứa 10% tạp chất lên men thành etanol. Trong quá trình chế biến ancol bị hao hụt 5%. Thể tích  ancol etylic thu được là (D của etanol = 0,8g/ml):

  A. 5,75 lit                     B. 5,4625                                     C. 0,2875                                D. 5.56

 • giúp e với

  bởi Thằng Ngốc ngày 18/12/2017 |   2 Trả lời

  K2Cr2O7 + HCl(loãng) ra gì vậy ạ?

   

 • Cho m gam bột sắt vào dd chứa 0,2 mol Cu(NO3)2 va 0,2 mol H2SO4 loãng , thấy thoát ra khí NO (dktc) va sau phản ứng thu được 6,4 gam kết tủa (giả thiết NO là san phẩm khử duy nhất của NO3-). Gia tri cua m la