Giải giúp mình với

Giải giúp mình với

bởi Tran Thi Hoa Hoa ngày 11/01/2018

Cho 0,15 mol amino axit X co mot nhom NH2 tac dung voi 100ml dd HCL thu dc dd Y . Cho phan ung vua du voi 400ml dd NAOH 1M thu dc dd Z co chua 32,4 gam muoi . Cong thuc X la

 

 

Theo dõi (0)

Câu trả lời (0)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan

 • 1. có m gam hỗn hợp X gồm Al và Fe2O3 nung X ( ko có không khí) đến khi phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn Y , chia Y làm 2 phần bằng nhau 
  Phần 1 hòa tan trong V lít dd NaOH 2M vừa đủ thấy có 3.36 lít H2 (đktc)
  Phần 2 hòa tan hết vào dd HCl thu được dd Z và thoát ra 4.48 lít H2
  a, tính m và V
  b, cho naoh dư vào Z sục khí O2 liên tục đến khi kết tủa không thay đổi thu được m2 gam kết tủa. tính m2
  2. có 40,1 gam hỗn hợp X gồm Fe2O3 và Al. Nung X ( không có kk) đến phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn Y. Chia Y làm 2 phần bằng nhau
  Phần 1 hòa tan trong dd NaOH dư thì thấy có khí H2 bay ra
  Phần 2 hòa tan hết trong dd HCl thu được dd Z và thoát ra 4.48 lít H2( đktc)
  Tính % khối lượng mỗi chất trong X

 • Hỗn hợp M gồm một peptit X và một peptit Y (mỗi peptit được cấu tạo từ một loại amino axit, tổng số nhóm -CO-NH- trong hai phân tử X và Y là 5) với tỉ lệ số mol n: nY = 1:3. Khi thủy phân hoàn toàn m gam M thu được 81 gam glyxin và 42,72 gam alanin. m có giá trị là;

       A. 110,28.                     B. 116,28.                     C. 104,28.                     D. 109,5.

 • Cho các chất: AgNO3, Cu(NO3)2, MgCO3, CaCO3, Ba(HCO3)2, NH4HCO3, NH4NO3 và Fe(NO3)2. Nếu nung các chất trên đến khối lượng không đổi trong các bình kín không có không khí, rồi cho nước vào các bình, số bình có thể tạo lại chất ban đầu sau thí nghiệm là:

 • mn ơi cho em hỏi

  Cho các phát biểu:

              (a) Chất béo là trieste của glixerol với axit béo.

              (b) Glucozơ thuộc loại monosaccarit.

              (c) Tất cả các peptit đều có phản ứng với Cu(OH)2 tạo hợp chất màu tím.

              (d) Dung dịch saccarozơ không tham gia phản ứng tráng bạc.

  Số phát biểu đúng là

 • Cho hai bình điện phân, bình (I) đựng 20 ml dung dịch NaOH 1,73 M; bình (2) đựng dung dịch gồm 0,225 mol Cu(NO3)2 và 0,2 mol HCl. Mắc nối tiếp bình (1) và bình (2). Điện phân các dung dịch bằng dòng điện một chiều với cường độ dòng điện không đổi một thời gian. Khi dừng điện phân, tháo ngay catot ở các bình. Sau phản ứng thấy nồng độ NaOH ở bình (1) là 2M. Cho tiếp 14 gam bột Fe vào bình (2) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn không tan. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5 .Giá trị m là:

       A. 9,8.                           B. 9,4.                           C. 10,4.                         D. 8,3.

  giúp em vs ạ. em cảm ơn anh chị

 • Hỗn hợp X gồm Al, Ca, Al4C3 và CaC2. Cho 40,3 gam X vào nước dư, chỉ thu được dung dịch Y và hỗn hợp khí Z (C2H2, CH4, H2). Đốt cháy hết Z thu được 20,16 lít khí CO2 (đktc) và 20,7 gam H2O. Nhỏ từ từ V lít dung dịch HCl xM vào Y, được biểu diễn theo hình vẽ: 

  Giá trị của x gần nhất với

       A. 1,6.                           B. 2,2.                           C. 2,4.                           D. 1,8.

  mn ơi, mình trao đổi bài này đi. Đang bế tắc nì