ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập C4 trang 114 SGK Vật lý 9

Giải bài C4 tr 114 sách GK Lý lớp 9

Quan sát lại thí  nghiệm ở hình 42.2 và cho biết, trong ba tia sáng tới thấu kính, tia nào qua thấu kính truyền thẳng không bị đổi hướng? Tìm cách kiểm tra điều này?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Trong ba tia sáng truyền qua thấu kính hội tụ ở hình 42.2, tia sáng ở giữa truyền thẳng, không bị đổi hướng.

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C4 trang 114 SGK Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1