ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 35.6 trang 77 SBT Vật lý 9

Bài tập 35.6 trang 77 SBT Vật lý 9

Tác dụng từ của dòng điện thay đổi như thế nào khi dòng điện đổi chiều?

A. Không còn tác dụng từ.

B. Tác dụng từ mạnh lên gấp đôi.

C. Tác dụng từ giảm đi.

D. Lực từ đổi chiều.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

- Khi dòng điện đổi chiều thì không còn tác dụng từ.

- Chọn đáp án A

 

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 35.6 trang 77 SBT Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1