YOMEDIA
UREKA

Giải bài tập C3, C4 Bài 24 trang 84 SGK Vật lý 8

Giải Giải bài C3, C4 Bài 24 tr 84 sách GK Lý lớp 8

Thí nghiệm về mối quan hệ giữa nhiệt lượng thu vào để làm nóng vật lên với độ tăng nhiệt độ như sau:

C3: Trong thí nghiệm này phải giữ không đổi những yếu tố nào ? Muốn vậy phải làm thế nào ?

C4: Trong thí nghiệm này phải thay đổi yếu tố nào ? Muốn vậy phải làm thế nào ?

Sau đây là bảng kết quả thí nghiệm làm với hai cốc, mỗi cốc đựng 50 g nước, được lần lượt đun nóng bằng đền cồn trong 5 phút, 10 phút (H.24.2). Hãy tìm số thích hợp cho các ô trống ở hai cột cuối bảng 24.2.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài tập C3, C4

Hướng dẫn giải bài tập C3:

  • Phải giữ khối lượng và chất làm vật giống nhau. Muốn vậy hai cốc phải đựng cùng một lượng nước.

Hướng dẫn giải bài tập C4:

  • Phải cho độ tăng nhiệt độ khác nhau. Muốn vậy phải để cho nhiệt độ cuối của 2 cốc khác nhau bằng cách cho thời gian đun khác nhau.

  • Hoàn thành bảng 24.2

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Giải bài tập C3, C4 Bài 24 trang 84 SGK Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF