YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 24.7 trang 65 SBT Vật lý 8

Bài tập 24.7 trang 65 SBT Vật lý 8

Đầu thép của một búa máy có khối lượng 12kg nóng lên thêm 20oC sau 1,5 phút hoạt động. Biết rằng chỉ có 40% cơ năng của búa máy chuyển thành nhiệt năng của đầu búa. Tính công và công suất của búa. Lấy nhiệt rung riêng của thép là 460J/kgK. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Tóm tắt:

m = 12kg

∆t = 20℃

t = 1,5 phút = 100s

A = ?J

℘ = ? W

Ta có:

Nhiệt lượng đầu búa nhận được:

Q = mc (t2 – t1) = 12.460.20 = 110400J

Công của búa thực nhiện trong 1,5 phút là:

\(A = \frac{{Q.100}}{{40}} = \frac{{110400.100}}{{40}} = 276000J\)

Công suất của búa là:

\(\begin{array}{l} \wp = \frac{A}{t} = \frac{{276000}}{{90}}\\ \approx 3067W \approx 3kW \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 24.7 trang 65 SBT Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF