YOMEDIA
IN_IMAGE

Giải bài tập C5, C6, C7 Bài 24 trang 84 SGK Vật lý 8

Giải Giải bài C5, C6, C7 Bài 24 tr 84 sách GK Lý lớp 8

Thí nghiệm về mối quan hệ giữa nhiệt lượng thu vào để làm nóng vật lên với chất làm vật như sau: 

Quan hệ giữa nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên và chất làm vật

C5: Từ thí nghiệm trên có thể rút ra kết luận gì về mỗi quan hệ giữa nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên và độ tăng nhiệt độ ?

C6: Trong thí nghiệm này những yếu tố nào thay đổi, không thay đổi ?

C7: Nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên có phụ thuộc chất làm vật không ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài tập C5, C6, C7

Hướng dẫn giải bài tập C5:

  • Độ tăng nhiệt độ càng lớn thì nhiệt lượng vật thu vào càng lớn.

Hướng dẫn giải bài tập C6:

  • Khối lượng không đổi

  • Độ tăng nhiệt độ giống nhau

  • Chất làm vật khác nhau.

Hướng dẫn giải bài tập C7:

  • Nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên có phụ thuộc vào chất làm vật.

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Giải bài tập C5, C6, C7 Bài 24 trang 84 SGK Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON