YOMEDIA

Giải bài tập C1, C2 Bài 24 trang 84 SGK Vật lý 8

Giải Giải bài C1, C2 Bài 24 tr 84 sách GK Lý lớp 8

Thí nghiệm về mối quan hệ giữa nhiệt lượng thu vào để vật cần nóng lên với khối lượng của vật như sau:

Quan hệ giữa nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên và khối lượng của vật

C1: Trong thí nghiệm trên, yếu tố nào ở hai cốc được giữ giống nhau, yếu tố nào được thay đồi? Tại sao phải làm như thế ? Hãy tìm số thích hợp cho các ô trống ở hai cột cuối bảng 24.1. Biết nhiệt lượng ngọn lửa đèn cồn truyền cho nước tỉ lệ với thời gian đun.

C2: Từ thí nghiệm trên có thể kết luận gì về mỗi quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và khối lượng của vật ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài C1, C2

Hướng dẫn giải bài tập C1:

 • Yếu tố nào ở hai cốc được giữ giống nhau: Độ tăng nhiệt độ và chất làm vật được giữ giống nhau.

 • Yếu tố nào được thay đồi: Khối lượng khác nhau.

 • Tại sao phải làm như thế: Để tìm hiểu mỗi quan hệ giữa nhiệt lượng và khối lượng.

Hướng dẫn giải bài tập C2:

 • Khối lượng càng lớn thì nhiệt lượng vật thu vào càng lớn.

 

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Giải bài tập C1, C2 Bài 24 trang 84 SGK Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
 • Anh Lan

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Tặng Khải

  một bình nhiệt lượng kế bằng nhôm có khối lượng là 100g chứa 250g nước ở 20 độ. người ta thả một miếng đồng có khối lượng là 150g đã được nung với nhiệt độ là 120độ. tính nhiệt độ cuối cùng của nước biết nhiệt dung riêng của nhôm đồng và nước  880J/kg.K, 380J/kg.K, 4200J/kg.K

  Theo dõi (1) 3 Trả lời
 • Nguyễn Linh
  một ấm đun nước bằng nhôm có khối lượng 0,5 chưa 2,5 lít nước ở 20°c . thả một quả cầu đồng được nung nóng vào ấm nước trên , sau một thời gian nhiệt độ của quả cầu và ấm nước đều bằng 45°c . tính khối lượng của quả cầu
  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA