YOMEDIA
IN_IMAGE

Giải bài tập C1, C2 Bài 24 trang 84 SGK Vật lý 8

Giải Giải bài C1, C2 Bài 24 tr 84 sách GK Lý lớp 8

Thí nghiệm về mối quan hệ giữa nhiệt lượng thu vào để vật cần nóng lên với khối lượng của vật như sau:

Quan hệ giữa nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên và khối lượng của vật

C1: Trong thí nghiệm trên, yếu tố nào ở hai cốc được giữ giống nhau, yếu tố nào được thay đồi? Tại sao phải làm như thế ? Hãy tìm số thích hợp cho các ô trống ở hai cột cuối bảng 24.1. Biết nhiệt lượng ngọn lửa đèn cồn truyền cho nước tỉ lệ với thời gian đun.

C2: Từ thí nghiệm trên có thể kết luận gì về mỗi quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và khối lượng của vật ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài C1, C2

Hướng dẫn giải bài tập C1:

  • Yếu tố nào ở hai cốc được giữ giống nhau: Độ tăng nhiệt độ và chất làm vật được giữ giống nhau.

  • Yếu tố nào được thay đồi: Khối lượng khác nhau.

  • Tại sao phải làm như thế: Để tìm hiểu mỗi quan hệ giữa nhiệt lượng và khối lượng.

Hướng dẫn giải bài tập C2:

  • Khối lượng càng lớn thì nhiệt lượng vật thu vào càng lớn.

 

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Giải bài tập C1, C2 Bài 24 trang 84 SGK Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON