YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 24.2 trang 65 SBT Vật lý 8

Bài tập 24.2 trang 65 SBT Vật lý 8

Để đun nóng 5 lít nước từ 20oC lên 40oC cần bao nhiêu nhiệt lượng? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Nhiệt lượng cần cung cấp là:

Q = m.c.Δt = 5.4200.(40 – 20) = 420000J = 420kJ

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 24.2 trang 65 SBT Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF