YOMEDIA
UREKA

Bài tập 24.6 trang 65 SBT Vật lý 8

Bài tập 24.6 trang 65 SBT Vật lý 8

Hình 24.2 vẽ các đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của cùng một khối lượng nước, đồng, sắt được đun trên những bếp tỏa nhiệt như nhau. Hỏi đường biểu diễn nào tương ứng với nước, với đồng, với sắt?

Giải SBT Vật Lí 8 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 8

 
ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Trên đồ thị ta dựng đường vuông góc với trục thời gian. Khi đó thời gian cung cấp nhiệt cho 3 chất là như nhau.

Vì cùng khối lượng và bếp tỏa nhiệt như nhau nên độ tăng nhiệt độ sẽ phụ thuộc tỷ lệ nghịch vào nhiệt dung riêng:

Vì cnc = 4200J/kg.K > csắt = 460J/kg.K > cđồng = 380J/kg.K

⇒ Δtnước < Δtsắt < Δtđồng

Vậy đường I: nước; đường II: sắt; đường III: đồng.

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 24.6 trang 65 SBT Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON