YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập C6 trang 57 SGK Vật lý 8

Giải bài C6 tr 57 sách GK Lý lớp 8

Cho quả cầu A lăn trên máng nghiêng từ vị trí (2) cao hơn vị trí (1) (H.16.3) tới đập vào miếng gỗ B. Độ lớn vận tốc của quả cầu lúc đập vào miếng gỗ B thay đổi thế nào so với thí nghiệm 1? So sánh công của quả cầu A thực hiện lúc này với lúc trước. từ đó suy ra động năng của quả cầu A phụ thuộc thế nào vào vận tốc của nó?

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

  • So với TN1, lần này miếng gỗ B chuyển động được đoạn dài hơn.
  • Như vậy khả năng thực hiện công của quả cầu A lần này hơn lần trước.
  • quả cầu A lăn tử vị trí cao hơn nên vận tốc của nó khi đập vào miếng gỗ B lớn hơn trước.
  • Qua TN2 có thể rút ra kết luận: Động năng của quả cầu A phụ thuộc vào vận tốc của nó. Vận tốc càng lớn thì động năng càng lớn.

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C6 trang 57 SGK Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON