YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập C5 trang 56 SGK Vật lý 8

Giải bài C5 tr 56 sách GK Lý lớp 8

Từ kết quả thí nghiệm (thí nghiệm 1) hãy tìm từ thích hợp cho chỗ trống của kết luận : Một vật chuyển động có khả năng… tức là có cơ năng.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

…sinh công (thực hiện công)…

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C5 trang 56 SGK Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON