YOMEDIA
NONE

Bài tập C10 trang 57 SGK Vật lý 8

Giải bài C10 tr 57 sách GK Lý lớp 8

Cơ năng của từng vật ở hình 16,4 a, b, c thuộc dạng cơ năng nào?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a: Thế năng.

Câu b: Động năng.

Câu c:  Thế năng.

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C10 trang 57 SGK Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON