YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 16.5 trang 45 SBT Vật lý 8

Bài tập 16.5 trang 45 SBT Vật lý 8

Muốn đồng hồ chạy, hàng ngày phải lên dây cót cho nó. Đồng hồ hoạt động suốt một ngày nhờ dạng năng lượng nào? 

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

Muốn đồng hồ chạy, hàng ngày phải lên dây cót cho nó. Đồng hồ hoạt động suốt một ngày nhờ năng lượng của dây cót. Đó là thế năng.

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16.5 trang 45 SBT Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON