RANDOM
VIDEO

Bài tập 16.3 trang 45 SBT Vật lý 8

Bài tập 16.3 trang 45 SBT Vật lý 8

Mũi tên được bắn đi từ cái cung là nhờ năng lượng của mũi tên hay cánh cung? Đó là dạng năng lượng nào? 

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Mũi tên được bắn đi từ cái cung nhờ năng lượng của cánh cung. Đó là thế năng đàn hồi.

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16.3 trang 45 SBT Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1