YOMEDIA
NONE

Bài tập 16.8 trang 46 SBT Vật lý 8

Bài tập 16.8 trang 46 SBT Vật lý 8

Một vật được ném lên phương xiên góc với phương nằng ngang từ vị trí A, rơi xuống mặt đất tại vị trí D (H.16.1). Bỏ qua sức cản của không khí. Tại vị trí nào vật không có thế năng?

A. Vị trí A

B. Vị trí B

C. Vị trí C

D. Vị trí D.

Giải SBT Vật Lí 8 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 8 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn D

Vì tại vị trí D vật chạm đất thế năng hấp dẫn của vật bằng 0.

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16.8 trang 46 SBT Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF